Software

NEC se při spojení hardwarových a softwarových výrobků zaměřuje na jeden základní cíl: poskytování nejlepšího vizuálního zážitku z jednoho zdroje ve své třídě. Softwarová řešení společnosti NEC jsou dokonalé spolu s nejširším portfoliem displejů na trhu a rozšiřují možnost aplikace. Objevujte nové způsoby nastavování zařízení, provozu a ovládání, jakož i interaktivních a kolaborativních aplikací a přístupu IoT (internet věcí) pro dosahování úspěšnějšího využívání digitálních nápisů.

Software

Ovládání obrazu a připojení

Ovládání obrazu a připojení

Pro podporu produktivních pracovních postupů se vyžaduje rychlé, intuitivní a flexibilní ovládání obrazu a připojení. Od bezdrátového sdílení obsahu formou plug & play v zasedacích místnostech pomocí vlastního zařízení až po inteligentní vizualizace, které vytvářejí virtuální plátna přesahující velikost skutečných pláten, a umožňují generovat dashboardy neomezených velikostí pro důležité vizualizace v řídicí místnosti, jakož i pro pokročilou analytickou spolupráci - bez ohledu na konkrétní použití, softwarová řešení společnosti NEC nabízejí intuitivní použitelnost a modularitu na podporu všech zainteresovaných stran.

Explore all Ovládání obrazu a připojení

Internet věcí (IoT) a správa aktiv

Internet věcí (IoT) a správa aktiv

Ekosystém IoT pro správce IT pro dálkovou správu své sítě aktiv. Zjednodušte ovládání většího počtu zařízení s cílem udržet náklady na údržbu na nízké úrovni, minimalizovat doby odstavení a zajistit efektivní využívání zdrojů. Anonymní analytické nástroje generují neocenitelné údaje potřebné k použití zařízení, prediktivní údržbu a diagnostiku v reálném čase. Správa o konstantní telemetrii generovaná několika senzory IoT poskytuje jasný přehled o stavu nainstalovaných řešení v celém připojeném prostředí.

Explore all Internet věcí (IoT) a správa aktiv

Interaktivita a spolupráce

Interaktivita a spolupráce

Interaktivní prezentace a spolupráce v korporátním nebo vzdělávacím prostředí stimulují publikum a zvyšují míru participace účastníků v zájmu lepších výstupů. Interakce poutá pozornost publika, ať je vaší cílovou skupinou kdokoliv.  Personalizovaný obsah šitý na míru podle nákupního chování přináší bohaté možnosti pro sektor digitálních prezentačních panelů v maloobchodech.

Explore all Interaktivita a spolupráce

Kalibrace a nastavení

Kalibrace a nastavení

Přesná a jednotná reprodukce barev pro profesionální a poutavou vizualizaci se garantuje pomocí jednoduchých softwarových nástrojů, které dokážou uspokojit i ty nejnáročnější požadavky na přesné vykreslování barev. Pohodlně lze dosáhnout a zachovat profesionální úpravy obrazu, jako např. kontrolu zobrazovaných barev, úpravy videostěny a míchání okrajů obrazu z projektoru.

Explore all Kalibrace a nastavení

ProAssist

Generate perfectly homogeneous digital canvases from multiple projection installations.

EyeRIS NEC Edition (IWB Setup Software)

Driver and calibration software for the interactive whiteboard kit and camera (UM Series projectors).

MultiPresenter Application

MultiPresenter je aplikační software, který vám umožní přenášet přes drátovou nebo bezdrátovou síť LAN obrazovku vašeho zařízení (počítače, smartphonu apod.) na projektory a velkoformátové displeje (vyžaduje se konektor MultiPresenter).

Dashboard Tool

Configuration tool for Touch Displays featuring ShadowSense touch technology.

SpectraView II

SpectraView II is a highly accurate, reliable, repeatable and feature-rich solution for display calibration and profiling.

NEC leafengine

Making digital signage interactive with leafengine, a unified sensor - software connectivity that enables access to a broad catalogue of sensors, including gender and age classification, proximity detection, NFC, QR-Codes and many others.

Wireless Image Utility

WIU (Wireless Image Utility) can send images wirelessly from your iOS and Android mobilde devices and touch pads. It is a FREE Download from the iTunes Store and for a small fee available on Google Play.

Image Express Utility Lite

The software enables the transfer of a Windows or Mac high quality content to up to 4 projectors via a wired or wireless network.

NaViSet Administrator 2

Network-based Control and Asset Management Software (v 2.0.65)

PD Comms Tool

  The NEC PD Comms Tool is a utility for communicating with and configuring NEC large format displays that feature an RS232 and/or LAN interface.

Multiscreen-Tool (Stacking/Edge Blending)

Easy set-up of a stacked or tiled projection for overlay or combination of projected images (Edge Blending and Stacking).

DisplayNote

Highly flexible collaborative software solution that works with any device on any platform - for the next generation of interactive learning and presenting.