Softwarové produkty

NEC se při spojení hardwarových a softwarových výrobků zaměřuje na jeden základní cíl: poskytování nejlepšího vizuálního zážitku z jednoho zdroje ve své třídě. Softwarová řešení společnosti NEC jsou dokonalé spolu s nejširším portfoliem displejů na trhu a rozšiřují možnost aplikace. Objevujte nové způsoby nastavování zařízení, provozu a ovládání, jakož i interaktivních a kolaborativních aplikací a přístupu IoT (internet věcí) pro dosahování úspěšnějšího využívání digitálních nápisů.

SoftwareImage

Konektivita a přenos obrazu

APPLICATION_CONNECTIVITY_IMAGE_TRANSMISSIONImage.jpg

Pro podporu produktivních pracovních postupů se vyžaduje rychlý, intuitivní a flexibilní přenos obrazu. Ať je účel použití jakýkoliv - od sdílení plug & play bezdrátového obsahu v zasedacích místnostech pomocí svého vlastního zařízení až po životně důležitou vizualizaci Big Data v konfiguracích řídicí místnosti - softwarové řešení od společnosti NEC poskytují jednoduchost obsluhy a modulárnost na podporu všech zainteresovaných.

Explore all Konektivita a přenos obrazu

Kontrola a monitoring

APPLICATION_CONTROL_MONITORINGImage.jpg

Základní nástroje pro správce IT na vzdálenou správu sítě se zobrazovacími zařízeními NEC. Zjednodušte správu většího počtu zařízení s cílem udržet náklady na údržbu na nízké úrovni, minimalizovat doby prostoje a zajistit efektivní využívání zdrojů. Nástroje pro anonymní analýzu cílových skupin generují cenná data pro marketingovou analýzu a automatizovanou reklamu v reálném čase.

Explore all Kontrola a monitoring

Interaktivita a spolupráce

APPLICATION_INTERACTIVITY_COLLABORATIONImage.jpg

Interaktivní prezentace a spolupráce v korporátním nebo vzdělávacím prostředí stimulují publikum a zvyšují míru participace účastníků v zájmu lepších výstupů. Interakce poutá pozornost publika, ať je vaší cílovou skupinou kdokoliv.  Personalizovaný obsah šitý na míru podle nákupního chování přináší bohaté možnosti pro sektor digitálních prezentačních panelů v maloobchodech.

Explore all Interaktivita a spolupráce

Kalibrace a nastavení

APPLICATION_CALIBRATION_ADJUSTMENTImage.jpg

Přesná a jednotná reprodukce barev pro profesionální a poutavou vizualizaci se garantuje pomocí jednoduchých softwarových nástrojů, které dokážou uspokojit i ty nejnáročnější požadavky na přesné vykreslování barev. Pohodlně lze dosáhnout a zachovat profesionální úpravy obrazu, jako např. kontrolu zobrazovaných barev, úpravy videostěny a míchání okrajů obrazu z projektoru.

Explore all Kalibrace a nastavení

EyeRIS NEC Edition (IWB Setup Software)

Driver and calibration software for the interactive whiteboard kit and camera (UM Series projectors).

Reactiv STAGE - Interactive Presentation Software

Interaktivní prezentační software pro vytváření dynamických a poutavých prezentací na podoru spolupráce.

MultiPresenter Application

MultiPresenter je aplikační software, který vám umožní přenášet přes drátovou nebo bezdrátovou síť LAN obrazovku vašeho zařízení (počítače, smartphonu apod.) na projektory a velkoformátové displeje (vyžaduje se konektor MultiPresenter).

Dashboard Tool

Configuration tool for Touch Displays featuring ShadowSense touch technology.

SpectraView II

SpectraView II is a highly accurate, reliable, repeatable and feature-rich solution for display calibration and profiling.

NEC leafengine

Making digital signage interactive with leafengine, a unified sensor - software connectivity that enables access to a broad catalogue of sensors, including gender and age classification, proximity detection, NFC, QR-Codes and many others.

Wireless Image Utility

WIU (Wireless Image Utility) can send images wirelessly from your iOS and Android mobilde devices and touch pads. It is a FREE Download from the iTunes Store and for a small fee available on Google Play.

Image Express Utility Lite

The software enables the transfer of a Windows or Mac high quality content to up to 4 projectors via a wired or wireless network.

NaViSet Administrator 2

Network-based Control and Asset Management Software (v 2.0.64)

PD Comms Tool

  The NEC PD Comms Tool is a utility for communicating with and configuring NEC large format displays that feature an RS232 and/or LAN interface.

Multiscreen-Tool (Stacking/Edge Blending)

Easy set-up of a stacked or tiled projection for overlay or combination of projected images (Edge Blending and Stacking).

DisplayNote

Highly flexible collaborative software solution that works with any device on any platform - for the next generation of interactive learning and presenting.

NEC FieldAnalyst

Anonymous Video Analytics (AVA): Software solution which automatically detects human faces from images captured by video cameras, and estimates the number of visitors and exits, gender and age group, which are digitalized for output in real time.

Hiperwall Version 6

Hiperwall verze 6 představuje prohlížeč HiperSource, výkonný nástroj, který neuvěřitelně zjednodušuje provozovatelům život, protože jim umožňuje vytáhnout video program odkudkoliv na webu a zobrazit jej ve správné velikosti a rozlišení, přičemž …

Display Wall Calibrator

The NEC Display Wall Calibrator system automatically adjusts the colour and brightness of each display to present the impression of one single digital canvas.

MultiProfiler Software

MultiProfiler is designed as a companion to NEC PA Series monitors providing complete control over the powerful technology in these models in an easy-to-use application.