Bezpłatna licencja dla wielu użytkowników

Przy zakupie wybranych produktów NEC (patrz wykaz poniżej) można uzyskać BEZPŁATNĄ licencję na oprogramowanie DisplayNote NEC Edition dla wielu użytkowników. Na produkcie oraz w ulotce znajdującej się w opakowaniu zamieszczono naklejkę z kluczem licencyjnym.

Każda bezpłatna sesja dla wielu użytkowników pozwala na korzystanie z maksymalnie 5 połączeń, nieskończoną liczbę instalacji oraz zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne. Promocja jest dostępna do marzec 2018 r.


Zalecane produkty NEC

Projektory

U321HU321H
U321Hi (Multi-Pen)U321Hi (Multi-Pen)
U321Hi (Multi-Touch)U321Hi (Multi-Touch)
UM301WUM301W
UM301Wi (Multi-Pen)UM301Wi (Multi-Pen)
UM301Wi (Multi-Touch)UM301Wi (Multi-Touch)
UM301XUM301X
UM301Xi (Multi-Pen)UM301Xi (Multi-Pen)
UM351WUM351W
UM351Wi (Multi-Pen)UM351Wi (Multi-Pen)
UM351Wi (Multi-Touch)UM351Wi (Multi-Touch)
UM352Wi (Multi-Pen)UM352Wi (Multi-Pen)
UM352Wi (Multi-Touch)UM352Wi (Multi-Touch)
UM361XUM361X
UM361Xi (Multi-Pen)UM361Xi (Multi-Pen)
UM361Xi (Multi-Touch)UM361Xi (Multi-Touch)
NP03WiNP03Wi
NP04WiNP04Wi

Monitory

E232WMTE232WMT
E705 SSTE705 SST
E805 SSTE805 SST
P463 SSTP463 SST
P553 SSTP553 SST
P703 SSTP703 SST
P801 SSTP801 SST
V423-TMV423-TM
V463-TMV463-TM
V522-TMV522-TM
V652-TMV652-TM
V801-TMV801-TM