Informacje o wersji

Nowe wersje zawierają następujące udoskonalenia i funkcjonalności

 1. Wersja 2.3
 2. Wersja 2.2
 3. Wersja 2.1
 4. Wersja 2.0
 5. Wersja 1.9
 6. Wersja 1.8
 7. Wersja 1.7
 8. Wersja 1.6
 9. Wersja 1.5
 10. Wersja 1.4
 11. Wersja 1.3

Dostosowywanie paska narzędzi
Użytkownicy mogą teraz dostosować pasek narzędzi i zawsze mieć pod ręką swoje 4 ulubione narzędzia do nanoszenia adnotacji.

Uproszczenie narzędzi do adnotacji
Ponadto uprościliśmy narzędzia do adnotacji. Użytkownicy mogą teraz wybrać 8 ustalonych kolorów pisaka i 3 łatwe w użyciu opcje jego grubości.

Tryb wielu użytkowników
Wersja 2.3 wprowadza tryb wielu użytkowników. Korzystając z paska narzędzi DisplayNote dwóch użytkowników może niezależnie rysować na ekranie. Mogą oni wybierać własne narzędzia do adnotacji, niezależnie ustawiać ich kolor, grubość i rozmiar oraz pracować zarówno niezależnie od siebie, jak i razem.

Narzędzia multimedialne łatwe do znalezienia
Narzędzia multimedialne umieściliśmy w jednym, łatwym do znalezienia miejscu, dzięki czemu można szybko przejść do wyszukiwania obrazów, kamery internetowej, notatek i nagrywania ekranów.

Uproszczone wypełnianie kształtu
Uprościliśmy też wypełnianie kształtu. Teraz wystarczy użyć przełącznika włączającego i wyłączającego wypełnienie.

Współdzielenie plików
Wersja 2.2 umożliwia prezenterom i uczestnikom współdzielenie plików (w formatach PPT, PDF, Word, JPG itp.).

Kamera internetowa
Użytkownicy mogą użyć kamery internetowej w systemie Windows/MAC do robienia zdjęć i dodawania ich do prezentacji.

Szybki start sesji
Można ponownie połączyć się z lokalną prezentacją bez konieczności wprowadzania identyfikatora sesji.

Kody QR
Prezenterzy mogą wygenerować kod QR na ekranie (i wyeksportować go do pliku PDF) dla uczestników, którzy mogą go łatwo zeskanować i dołączyć do sesji.

Integracja z serwisem Dropbox
Umożliwia prezentowanie plików PDF, PPTX i zapisanych sesji DisplayNote bezpośrednio z urządzenia (wymagane połączenie z internetem).

Prezentacja bezpośrednio z urządzenia mobilnego
Prezenterzy mogą teraz prowadzić sesje i przedstawiać materiały z poziomu swojego urządzenia z systemem iOS lub Android bezpośrednio na urządzenia innych uczestników.

Wyjątkowe widżety NEC
Sześć nowych edukacyjnych widżetów opracowanych specjalnie dla firmy NEC, w tym linijka, kompas, kątomierz, lasso, reflektor punktowy i roleta, obsługiwane na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

Nowe opcje paska narzędzi
Użytkownicy mogą przeciągać pasek w dowolne miejsce na ekranie, minimalizować go oraz dokować.

Opcje strumieniowego przesyłania w przypadku większych ekranów
Podczas korzystania z większego ekranu prezenterzy mogą wybierać i przechwytywać część ekranu oraz przesyłać tę część strumieniowo do podłączonych urządzeń.

Dodatkowe opcje importu
Import plików PDF i PPT (jedynie przy dostępie do internetu).

Nowy interfejs użytkownika
Nowy interfejs ekranu startowego ułatwia uruchamianie różnych typów prezentacji (takich jak opcja współdzielenia ekranu, biała tablica, lekcja zapisana w pamięci).

Pełna funkcjonalność chmury obliczeniowej
W wersji 2.0 programu DisplayNote wprowadzono pełną obsługę funkcjonalności chmury obliczeniowej. Użytkownicy mogą uruchamiać sesje i dołączać do nich bez względu na to, gdzie się znajdują, oraz dzielić się treściami między różnymi sieciami. Dodatkowo prezenterzy mogą zapraszać uczestników poprzez wbudowany w aplikację system zaproszeń dostępny zarówno dla hosta, jak i dla urządzeń przenośnych. 

Nieograniczone przesyłanie wiadomości
W wersji 2 wprowadzono nieograniczone przesyłanie wiadomości i dźwięku między prezenterem a uczestnikami.

Nowy sposób sporządzania i współdzielenia notatek
Całkowicie przebudowano sposób sporządzania i współdzielenia notatek przez uczestników.  Teraz wystarczy jedno kliknięcie, aby otworzyć wirtualne karteczki, na których użytkownicy mogą zapisywać swoje notatki oraz informacje do zapamiętania. Wirtualne karteczki można też udostępniać prezenterowi i wszystkim osobom w danym pomieszczeniu. To doskonały sposób na zebranie wielu notatek i stworzenie wspólnej przestrzeni na pomysły całej grupy.

Łatwiejszy sposób rozpoczynania sesji i dołączania do nich
Interfejs użytkownika został odświeżony, a sposób wykrywania nowych sesji usprawniono tak, by użytkownicy mogli w prostszy sposób uruchamiać sesję i dołączać do niej, przechodzić pomiędzy zapisanymi slajdami i zarządzać tym, co się dzieje w ramach sesji. 

Łatwa praca w wielu podsieciach
Prezenterzy mogą teraz użyć urządzenia mobilnego w chmurze obliczeniowej do łączenia się ze swoim komputerem i sterowania nim, dzięki czemu łatwiej można pracować w różnych podsieciach.

Liczne usprawnienia współdzielenia danych
W warstwie wewnętrznej programu wprowadzono mnóstwo dodatków, usprawnień i korekt. Dane współdzielone między różnymi urządzeniami są w pełni szyfrowane.  Dodaliśmy też przydatną ikonę, dzięki której użytkownicy mogą w każdej chwili sprawdzić jakość sieci.  Usprawniliśmy obsługę serwerów proxy na potrzeby proxy z uwierzytelnianiem Transparent, Basic i Digest oraz wprowadziliśmy zasadnicze poprawki w sposobie transmisji danych w obrębie różnych podsieci. 

Bezprzewodowe wysyłanie plików PDF
Użytkownicy będą też mogli bezprzewodowo wysyłać obrazy i pliki PDF bezpośrednio z urządzeń z systemem iOS do projektora.

Zmieniona funkcjonalność szablonów tła
Dodano kolejne szablony tła, a ponadto teraz można łatwiej przełączać się między tłami a aktualnym ekranem prezentera.

Usprawniony przegląd slajdów
Usprawniony przegląd przechwytywanych slajdów pozwala prezenterom i uczestnikom na łatwy ogląd i wczytywanie wcześniej utworzonych slajdów.

Możliwość tworzenia sesji z wyprzedzeniem
Prezenterzy mogą teraz tworzyć sesje DisplayNote z wyprzedzeniem i wczytywać je w trakcie lekcji lub spotkania.

Etykietki narzędzi w systemach Windows/Mac
Nowe wskazówki pojawiające się po najechaniu myszą oraz etykietki narzędzi w systemach Windows/Mac.

TYLKO OD NEC

Nowa dedykowana aplikacja dla użytkowników wersji NEC Edition
Aplikacja DisplayNote NEC Edition dostępna w sklepach App Store i Google Play.

Usprawnienia zdalnego sterowania
Zaktualizowane i uproszczone zdalne sterowanie projektorem NEC. Sterowanie monitorami wielkoformatowymi firmy NEC.

Kalibracja obsługi wielu pisaków w urządzeniach NEC
Kontrola kalibracji na potrzeby modułu NEC NP03Wi do interaktywnej obsługi wielu pisaków (Multi-pen).

Hosting sesji przez chmurę
W wersji 1.9 wprowadzono możliwość hostingu sesji i zdalnego dołączania do nich poprzez chmurę. Od teraz prezenterzy mogą duplikować treści ze swojego komputera PC lub Mac do dowolnego podłączonego urządzenia uczestnika, bez względu na to, czy urządzenie takie znajduje się w tym samym pomieszczeniu, czy łączy się zdalnie. Funkcje chmury sprawiają, że oprogramowanie DisplayNote jest idealne dla użytkowników, którzy chcą współpracować oraz wymieniać się treściami i pomysłami między różnymi działami firmy, różnymi budynkami czy różnymi urządzeniami.

Transmisje dźwięku od prezentera
Prezentacje DisplayNote dają teraz jeszcze szersze możliwości i zyskują większy wymiar osobisty dzięki wprowadzeniu możliwości transmitowania dźwięku przez prezentera. Idealne rozwiązanie do przekazywania treści edukacyjnych poza ośrodek dydaktyczny oraz dostarczania prezentacji współpracownikom w innym biurze. DisplayNote umożliwia prezenterom przekazywanie dźwięku na dwa sposoby: albo z poziomu komputera PC pełniącego rolę hosta, albo z poziomu urządzenia przenośnego podłączonego jako urządzenie prezentera.

Podgląd ekranów uczestników w czasie rzeczywistym
Nowa implementacja funkcji podglądu ekranów pozwala na płynny podgląd ekranów uczestników przez prezentera w czasie rzeczywistym. Umożliwia to zachowanie kontroli nad przebiegiem lekcji oraz prowadzenie edukacji na zasadach „odwróconej klasy”.

Reasumując
Całkowicie nowe rozwiązania budujące podstawy komunikacji zwiększają niezawodność i wydajność.

Bezprzewodowe łącze do projektorów NEC
Wersje dla systemów Windows i MAC pozwalają bezpośrednio podłączyć i przesyłać treści do projektora NEC przez sieć kablową lub bezprzewodową. Połączenie takie będą obsługiwać urządzenia firmy NEC serii M, M o krótkim rzucie, UM, P oraz PA.

Pływający pasek narzędzi dla prezentera
W wersji 1.8 wprowadzono pływający pasek narzędzi w komputerze prezentera. Pasek narzędzi można przesuwać po całym ekranie lub zadokować go po jego lewej lub prawej stronie. Pozwala on prezenterowi szybko sprawdzić identyfikator sesji oraz liczbę uczestników. Pływający pasek narzędzi uzupełnia istniejący pasek i umożliwia przechwytywanie i dostęp do zapisanych slajdów oraz przełączanie się pomiędzy slajdami w lewo i w prawo.

Natywna rozdzielczość strumienia
Po połączeniu się z sesją DisplayNote z poziomu laptopa główna prezentacja zostanie wyświetlona na pełnym ekranie.

Prezentowanie treści z lewej lub prawej strony
Prezenterzy mogą przenosić pasek narzędzi DisplayNote na prawą stronę ekranu lub zablokować go w miejscu, gdzie zawsze będzie dostępny.

Przechwytywanie prezentacji jednym przyciskiem
Uczestnicy mogą przechwytywać i zapisywać dowolne slajdy prezentera. Wystarczy w tym celu dotknąć przycisku.

Usprawnione opcje strumieniowego przesyłania sygnału wideo
W wersji 1.8 wprowadzono więcej opcji w ramach ustawień zaawansowanych. Zestaw zaawansowanych ustawień programu DisplayNote jest dostępny już z poziomu ekranu startowego i pozwala prezenterom na zmianę języka, na przeglądanie informacji o stosowanej wersji i typie licencji oraz na sięgnięcie głębiej w ustawienia dzięki możliwości konfiguracji sesji, zmianie jakości strumienia, jego rozdzielczości i typu.

Łatwiejszy dostęp do zapisanych slajdów
Zapisane slajdy są dostępne po dotknięciu przycisku ekranowego Przechwycone slajdy.

Języki
Aplikacja w całości przetłumaczona na 23 języki

Intuitive and Adaptive Streaming
Intuitive and Adaptive Streaming means you can now easily connect to bigger audiences than before. As participants join your session, DisplayNote will choose the recommended video stream for that size of group.

Multicast video Support
The introduction of Multicast video support now reduces the network bandwidth needed to run a session, making DisplayNote more efficient and effective.

Version Synchronisation
The addition of Version Synchronisation ensures that presenters and participants are connecting with the same version of DisplayNote, ensuring your sessions are smoother than ever before.

Bug Fixes and Improvements
Bug fixes and on-going improvements including CPU usage, improved Android support, importing images and session reconnection.

Usprawnienie pracy z dokumentami biurowymi
Edycja i praca z dokumentami biurowymi została znacząco usprawniona. Użytkownicy mogą teraz dodawać notatki bezpośrednio w programach Word, Excel i PowerPoint, dzięki czemu edycja dokumentów i wyróżnianie w nich ważnych fragmentów jest jeszcze łatwiejsze.

Nowy model licencjonowania
Wersja 1.6 wprowadza także wielostanowiskową licencję i nieograniczoną liczbę instalacji hosta dla wszystkich z licencją dla wielu użytkowników. Użytkownicy mogą teraz dołączać i rozpoczynać sesje z własnego konta DisplayNote na dowolnym komputerze. Licencje nie są już przypisane do konkretnego komputera.

Tryb ekranu Live View
W wersji 1.5 wprowadzono tryb podglądu ekranu na żywo. Pracując w DisplayNote, prezenterzy mogą teraz widzieć w czasie rzeczywistym wszystko, co dany uczestnik robi na ekranie.

Kontroler PowerPointa
Prezenterzy mogą teraz sterować prezentacją PowerPoint za pomocą kontrolera DisplayNote PowerPoint. Użytkownicy mogą rozpoczynać i kończyć pokaz slajdów, a także przełączać się pomiędzy slajdami za pomocą jednego kliknięcia.

Ulepszone zarządzanie sesją
Zarządzanie sesją zostało poprawione i pozwala prezenterom na przeciąganie metodą drag-and-drop oraz wybieranie lub odznaczanie wszystkich uczestników do grup sesyjnych, umożliwia komunikowanie się oraz zatrzymywanie prezentacji (pauza ekranu).

Natychmiastowe odpytywanie
Wersja 1.4 umożliwia prezenterom i nauczycielom szybką ocenę poziomu zrozumienia oraz uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej od uczestników, a także zaangażowanie wszystkich w sali. Do wyboru jest 5 rodzajów pytań: odpowiedź tekstowa, Tak / Nie, wielokrotny wybór, skali oceny i Hot Spot; wszystkie zaprojektowane w celu uzyskania jeszcze większego zaangażowania uczestników. Zarówno prezenterzy, jak i osoby uczestniczące w prezentacji otrzymują natychmiastową informację zwrotną, a wyniki można udostępniać wszystkim zainteresowanym.

Ulepszone narzędzia do sporządzania notatek
Narzędzia służące do robienia notatek zostały całkowicie zreorganizowane. Narzędzia wyboru pióra, grubości, przezroczystości i kształtów zostały pogrupowane, dzięki czemu są łatwiej i szybciej dostępne dla użytwkonika. W wersji 1.4 wprowadzono także pióro do zakreślania oraz narzędzie strzałki.

Obsługa wielu języków
Dodano obsługę 22 różnych języków.

Ulepszony interfejs
Paski narzędziowe są teraz łatwiejsze i bardziej intuicyjne w obsłudze.

Usuwanie slajdów
Poszczególne slajdy mogą być usuwane z lekcji/prezentacji na ekranie widoku slajdów.

Automatyczna konfiguracja firewalla
Zapora system Windows może zostać skonfigurowana automatycznie tak, aby zezwalała na komunikaty przychodzące do DisplayNote

Ulepszona funkcjonalność połączeniowa
Użytkownicy mogą dołączyć do sesji bez konieczności manualnego określania komputera, do którego chcą się podłączyć.

Usuwanie użytkowników z sesji
Prezenterzy mogą odłączyć poszczególnych użytkowników od sesji poprzez ekran zarządzania sesją.

Undo/Redo
Proste cofanie i powtarzanie ostatniej czynności.

Dodawanie wielu obrazów
Zarówno prezenterzy, jak i uczestnicy mogą dodawać kilka obrazów do tego samego slajdu.

Narzędzie gumki
Użytkownicy mogą usuwać cześć lub całość notatki lub kształtu.

Rozpoznawanie kształtów
Zmienia odręcznie rysowane figury do ich wzorcowych kształtów.

Połączenie z aktywną sesją z komputera PC
Użytkownik może teraz dołączyć do aktywnej sesji jako uczestnik z poziomu komputera PC (Windows, Mac)

Nagrywanie ekranu
W wersji desktop istnieje teraz możliwość nagrywania tego, co widać na głównym ekranie, dzięki czemu zapis sesji będzie można umieścić na serwerze lub wysłać osobom nieobecnym podczas sesji.

Więcej zaawansowanych opcji
Integracja z usługą DropBox jest teraz w standardzie zarówno dla prowadzących prezentację, jak i uczestników. Umożliwia zapisywanie sesji w pamięci urządzenia, wysyłanie e-mailem oraz przechowywanie w usłudze DropBox. Nauczyciele mogą zapisać całą prezentację jako plik PowerPoint lub PDF albo poszczególne slajdy i obrazy..

Większa swoboda
Nauczyciele mogą rozpocząć sesję na żywo, przesyłając strumieniowo jej treść na ekran lub udostępniając ją w dowolnej chwili.

Szybkie wiadomości
Użytkownicy otrzymują wysyłane przez prezentera wiadomości w czasie rzeczywistym.

Przyciemnianie ekranu
Pauza sesji powoduje przyciemnienie ekranu u każdego z uczestników – funkcjonalność idealna w sytuacji, kiedy prowadzącemu sesję zależy na tym, aby wszyscy skoncentrowali się na tym, co ma do przekazania.

… oraz wiele innych usprawnień
Dla przykładu: ulepszyliśmy sposób, w jaki działają tła, dodaliśmy obsługę Windows 8 i możliwość udostępniania obrazów z konta host, a także usprawniliśmy elementy dotyczące udostępnianai ekranu.