P605UL

Projektor laserowy

Typ LCD
Jasność [AL] 6000
Kontrast 500000:1
Rozdzielczość 1920 x 1200
Źródło światła Laser
Żywotność lampy [godz] 20000
Masa [kg] 9,7
Kod produktu 60004811
4KUHD-Ready
Laser Phosphor
DICOM
24/7 Operation
HDBaseT
Crestron RoomView
NaViSet Administrator 2

info _at_ nec-displays-pl _dot_ com

Opis

Tak cicho, a tak wszechstronnie

Projektor laserowy P605UL to przyk?ad innowacji opartej na rzeczywistych potrzebach u?ytkowników. Jest tak cichy, ?e wr?cz niezauwa?alny, a przy tym wy?wietla obrazy o jasno?ci 6000 ANSI lumenów, idealnie widoczne w jasno o?wietlonych przestrzeniach. Ten model wyznacza nowy standard cichego dzia?ania, zaskakuj?c poziomem szumu wynosz?cym 19 dB w trybie Eco (dzia?a ciszej ni? tykanie zegarka), i jest pod tym wzgl?dem bezkonkurencyjny w?ród innych projektorów instalacyjnych. Dzi?ki przetwarzaniu sygna?ów wej?ciowych 4K przy 30 Hz, wszechstronnym opcjom pod??cze? i obs?udze rozdzielczo?ci WUXGA, projektor zapewnia mi?e dla oka do?wiadczenia wizualne, a jednocze?nie jest gotowy na technologie przysz?o?ci.

Projektor wystarczy zainstalowa?, by cieszy? si? niezawodn? prac? przez 20 tys. godzin eksploatacji bez jakichkolwiek prac konserwacyjnych. Ca?kowite uszczelnienie silnika optycznego i ?ród?a ?wiat?a laserowego pozwoli?o wyeliminowa? konieczno?? wymiany filtra i lampy. Te cechy w po??czeniu z minimalnym zu?yciem pr?du na poziomie 357 W w trybie normalnym przek?adaj? si? na niskie koszty operacyjne P605UL.

Opcjonalna obs?uga WiFi i wbudowana funkcja MultiPresenter pozwalaj? na prowadzenie bezprzewodowych prezentacji i wspó?dzielenie ekranu, dzi?ki czemu jest to idealne narz?dzie do sal konferencyjnych i edukacyjnych, które zaspokaja tak?e potrzeby wypo?yczalni i firm specjalizuj?cych si? w instalacjach scenicznych oraz ?wietnie sprawdza si? w cyfrowych zastosowaniach informacyjno-reklamowych.

Korzyści

  • Brak konieczności serwisowania filtra – całkowicie szczelny laserowy silnik optyczny LCD umożliwia zastosowanie konstrukcji bezfiltrowej. Produkt oferuje doskonałą jasność kolorów i pozwala zapomnieć o kosztach serwisowania.
  • Niski poziom szumów – cicha technologia (poziom szumów 19 dB*) nie będzie przeszkadzać w prowadzeniu spotkań.
  • Zarządzanie przyszłościowymi wejściami – dzięki przetwarzaniu wejść 4K przy 30 Hz.
  • Zminimalizowane emisje dwutlenku węgla – dzięki zużyciu zaledwie 357 W w trybie normalnym, co przekłada się także na zmniejszenie całkowitych kosztów ponoszonych przez właściciela (TCO).
  • Koniec z wymianą lamp – aż do 20.000 godzin bezobsługowego działania dzięki laserowemu źródłu światła.
  • Zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 sprzyja ograniczeniu nakładu pracy na instalację i obsługę – ze względu na zgodność z wymogami Grupy Ryzyka 2 nie obowiązują żadne środki ostrożności.
  • Profesjonalna, która dostosowuje się do potrzeb użytkownika – uniwersalne parametry projekcji pozwalają na ustawienie projektora w prosty sposób, ułatwiając w ten sposób instalację i potencjalnie redukując koszty konfiguracji.

Ostatnio oglądane produkty

Porównanie (0/3)
Lista porównań Projektory