NaViSet Administrator 2

Sieciowe oprogramowanie sterujące i do zarządzania zasobami (wersja 2.0.61)


NaViSetAdmin2-Detailimage-Multidevice

Przewaga dzięki produktom firmy NEC:

  • Uniwersalne zdalne wsparcie dla monitorów biurkowych, monitorów wielkoformatowych i projektorów
  • Mniejsze nakłady pracy i koszty administracyjne
  • Zdecydowanie łatwiejsza obsługa większej liczby monitorów
  • Szczegółowa analiza używanych urządzeń
  • Wsparcie realizacji programu „zielonego IT” z proaktywną konserwacją

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Sterowanie

  • Interaktywne zdalne sterowanie ustawieniami monitora przez sieć LAN
  • Łatwa regulacja ustawień monitora za pomocą protokołu DDC/CI
  • Zaawansowane monitorowanie i rejestrowanie

Zarządzanie zadaniami

  • Zadania z poleceniami - zmiana ustawień lub wykonywanie działań w urządzeniach (tj. włączanie i wyłączanie, zmiana wejścia, wyciszanie dźwięku itp.)
  • Zadania warunkowe - sprawdzanie ustawień i/lub parametrów co określony czas; możliwość ustawienia alertów na wypadek przekroczenia określonych zakresów przez wartości ustawień
  • Zadania informacyjne - odczyt ustawień lub parametrów i wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym

Baza danych i raporty

  • Prezentacja informacji o podłączonych urządzeniach
  • Raporty można generować poprzez kompilowanie informacji z dowolnych podłączonych urządzeń w celu zarządzania zasobami lub monitorowania ich wykorzystania (tj. oszczędności i zużycia energii)
  • Wyniki tych raportów są zapisywane w wewnętrznej bazie danych lub przesyłane do schowka, arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub pliku z tekstem rozdzielanym separatorami
  • Wszystkimi raportami można zarządzać z poziomu biblioteki w ramach oprogramowania

Funkcje zaawansowane

  • Zdalne sterowanie komputerem z systemem Windows (ponowne uruchamianie, wyłączanie, wybudzanie ze stanu uśpienia)
  • Monitorowanie komputerów z systemem Windows, w tym komputerów typu slot-in (temperatury wewnętrzne, prędkości wewnętrznych wentylatorów)
  • System operacyjny (wykorzystanie procesora CPU, dostępna pamięć)

Ostatnio oglądane produkty