Display Wall Calibrator

System NEC Display Wall Calibrator jest przeznaczony do regulacji wielu monitorów użytych w ścianie wideo w celu zapewnienia ścisłej zgodności charakterystyk barwnych, co tworzy wizualne wrażenie jednego wielkiego monitora.


Główne funkcje i korzyści

  • Automatyczna kalibracja
  • Wewnętrzne wzorce testowe
  • 10-bitowe wewnętrzne tablice LUT
  • Korekcja gamma
  • Elastyczne podłączenia
  • Wiele zestawów ustawień kalibracyjnych
  • Funkcja kolorymetru
  • Funkcja generowania profilu monitora ICC
  • Skalowalność

Ostatnio oglądane produkty